Jan Samuelson och Oz Clarke

Jan Samuelson och Oz Clarke världsvana vinprovare har druckit mycket vin ihop på Vingården i Malseröd. Hade det inte varit för dessa herrar hade vi inte fått den härliga idéen att plantera vin just här.

Första skörden

I samband med den första frosten i oktober 2019 skördades druvorna. Totalt skördades 460 kg druvor som sammanlagt blev till 252 liter vin